Zorgen over preferentiebeleid insulines

NDF en DVN maken zich zorgen over de actuele ontwikkelingen rond het door zorgverzekeraars gevoerde en voorbereide preferentiebeleid betreffende insulines en biosimilar insulines. Zij spreken zorgverzekeraars daarop aan en hebben hun zorgen ook kenbaar gemaakt in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland.

De eerste biosimilar insuline kwam in 2015 op de markt. Dat betrof een biosimilar van langwerkende insuline. Inmiddels kennen we ook biosimilars van kortwerkende insulines.

Inmiddels hebben 100duizenden mensen met diabetes te maken met een insuline-preferentiebeleid, waarbij vaak sprake is van omzetting naar een biosimilar insuline. In de brief wordt gesteld dat zorgverzekeraars er onvoldoende rekening mee houden dat preferentiebeleid voor biosimilars niet gelijk is aan preferentiebeleid voor generieke middelen.

Door de toename van het aantal biosimilars op de markt, ook de komende jaren nog, neemt de reikwijdte van insuline-preferentiebeleid snel toe. Omdat elke zorgverzekeraar zijn eigen preferentiebeleid voert is er voor patiënten, behandelaars en verstrekkers inmiddels een onoverzichtelijke situatie ontstaan; zie hier een overzicht. Bovendien, en ook dat is een grote zorg, speelt op termijn het risico van herhaaldelijke omzetting. NDF en DVN vinden dit in het kader van de continuïteit van zorg en de van patiënten en zorgverleners gevraagde inspanningen een onwenselijke situatie.

Aan ZN wordt gevraagd om consistentie en samenhang in het preferentieproces en een unaniem commitment aan de tripartite geformuleerde NDF Aandachtpunten voor overstap patiënten naar biosimilars van insulines. Alsook de toezegging van zorgverzekeraars dat zij hun preferentiebeleid minimaal 4 maanden voor ingaan communiceren naar zorgverleners zodat er op lokaal niveau afstemming kan plaatsvinden ten behoeve van zorgvuldige begeleiding en monitoring van patiënten die te maken hebben met verandering. Tenslotte wordt voorgesteld de ontwikkelingen gezamenlijk te gaan monitoren.

Lees verder op de website van de NDF

Brief van NDF en DVN aan ZN 15 oktober 2020