Verbetert gebruik van een smart connected insulinepen de glucoseregulatie?

Data verzamelen was tot voor kort alleen mogelijk bij gebruik van een insulinepomp. Het wordt ook voor pengebruikers steeds makkelijker om data te verzamelen en zo meer inzicht te krijgen in de diabetesregulatie.

De vraag is: dragen deze technische ontwikkelingen bij aan een beter diabetesmanagement?

In een Zweedse observationele real-world studie is onderzocht of de glykemische controle verbetert bij type 1-diabetespatiënten op een basaal-bolusschema die gebruik maken van de NovoPen® 6 en continue glucose monitoring.

Studieopzet

Deelnemers uit 12 Zweedse diabetesklinieken maakten elk consult een upload van hun pengegevens (laatste cohort: n =94). Gekeken is naar de Time in Range (sensorglucose 3.9-10.0 mmol/l), de tijd die werd doorgebracht in hyperglykemie (>10 mmol/l) en hypoglykemie (L1: 3.0 – <3.9 mmol/l en L2: <3.0 mmol/l). Ook is gekeken naar het aantal gemiste bolusinjecties (MBD): maaltijden zonder bolusinjectie binnen -15 en +60 min vanaf het begin van een maaltijd.

Resultaten

Na ≥5 consulten bleek de TiR significant toegenomen (+1,9 [0,8; 3,0] 95% BI, uur per dag; P < 0,001) vanaf baseline. Ook werd significant minder tijd doorgebracht in een hyperglykemie (-1,8 [-3,0; -0,6] 95% BI, uur per dag; P = 0,003) en L2 hypoglykemie (-0,3 [-0,6; -0,1]95% BI, uur per dag; P = 0,005). Er was geen verandering voor wat betreft L1 hypoglykemie. Het aantal gemiste bolusinjecties daalde met 43% tijdens de studie (P = 0,002).

Gebruik van een smart connected insulinepen lijkt dus een positieve invloed te hebben op de glucoseregulatie.

Bron: Adolfsson P, et al. Increased Time in Range and Fewer Missed Bolus Injections After Introduction of a Smart Connected Insulin Pen. Diabetes Technol Ther. 2020 Mar 11.  doi: 10.1089/dia.2019.0411. Online ahead of print