Oraal semaglutide goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met diabetes type 2 in de EU

Naast de subcutane toediening van GLP-1 receptoragonist semaglutide (Ozempic®), is ook de orale toedieningsvorm (Rybelsus®) nu geregistreerd  voor volwassenen met type 2 diabetes mellitus en onvoldoende glykemische controle. Het middel wordt eenmaal daags toegediend en is goedgekeurd voor gebruik in twee therapeutische doseringen, 7 mg en 14 mg.

Effectiviteit en veiligheid

De goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van het PIONEER-onderzoeksprogramma. Oraal semaglutide vertoonde na 52 weken statistisch significante verlagingen van HbA1c versus sitagliptine, empagliflozine en liraglutide, met een gewichtsvermindering tot 4,3 kg. In het hele PIONEER-programma toonde oraal semaglutide een veilig en goed verdragen profiel, waarbij de meest voorkomende bijwerking milde tot matige misselijkheid was die na verloop van tijd afnam.

Klik hier voor een artikel met de uitkomsten van meerdere PIONEER trials met oraal semaglutide.

Vergoeding en beschikbaarheid

De Europese registratie betekent nog niet dat Rybelsus® (oraal semaglutide) ook al in Nederland beschikbaar is. Op dit moment loopt de vergoedingsaanvraag. Deze maand wordt hier naar verwachting meer over bekend. Zie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/gvs-advies-oraal-semaglutide-rybelsus 

GLP-1 receptor agonisten: niet spuiten, maar slikken?

Dr. Richard IJzerman gaat in op de diverse onderzoeken in het PIONEER programma waarin is gekeken naar de HbA1c– en BMI-daling met oraal semaglutide, de bijwerkingen en de adviezen voor inname.