Nieuwe studieresultaten met de MiniMed 780G

Op het ATTD congres werden een aantal studies gepresenteerd met het hybride closed-loop systeem MiniMed 780G.

De 1e studie die gepresenteerd werd vergeleek met MDI en SMBG. Beide groepen hadden vooraf al een goed HbA1c van respectievelijk 7.4% en 7.0% bij randomisatie. En een diabetesduur van gemiddeld 17 jaar.

De Time in Range (TIR) in de MDI groep was 62.8% bij start en bleef gelijk tot aan het eind van de studie. De TIR bij de 780G ging van 69.2% naar 85%. Daarnaast behaalde 100% van de deelnemers het einde van de studie een TIR van 70% of meer. De Time below Range (TBR) bleef gelijk in de MDI groep en was 2.6%. In de 780G groep daalde de TBR van 2.9 naar 0.3%.

Belangrijk is te vermelden dat de resultaten al snel optraden en goed bleven gedurende de studieduur van 9 maanden. Er was geen enkele uitval, hetgeen suggereert dat de behandeling goed werd geaccepteerd.

De 2e studie was de FACT studie waarin bij adolescenten en kinderen, insuline aspart werd vergeleken met Fiasp. De deelnemers werd geadviseerd 2 uur per dag te bewegen, welke gegevens met een Garmin werden vastgelegd.

Met Fiasp daalde de Time above Range (TAR) van 17% naar 11%, bij eenzelfde koolhydraatintake. TIR steeg van 66% naar 78% en TBR bleef onveranderd. De deelnemers meldden vooral een betere kwaliteit van leven, met name meer energie.

De 3e studie toonde de resultaten van real world data verzameld vanuit Carelink. Het opvallende is dat deze nog beter zijn dan die uit de clinical trials en constant blijven na een jaar.

Hierna werd gediscussieerd of we niet van de gebruikelijke ‘stepped care’ moeten afstappen. Dat wil zeggen: eerst MDI, dan pomp al dan niet met sensor en vervolgens een closed loop systeem. Dit hangt natuurlijk mede af van de wensen van de patiënt en de vergoeding, want de laatste behandeling is wel een stuk duurder.

Hoewel de beste resultaten bereikt worden bij slecht gereguleerde diabetes, ook bij maximale inspanning, zoals 8x per dag glucosemeting, zijn er ook bij patiënten met een ‘mooi’ HbA1c nog duidelijke verbeteringen mogelijk met name in de glucosevariabiliteit.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Wil je ook een bijdrage leveren aan Diabetesgeneeskunde?

Agenda