Nieuwe indicatie SGLT2-remmer dapagliflozine

De EMA heeft op 5 november de SGLT2-remmer Forxiga® (dapagliflozine) goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met gereduceerde ejectiefractie.1  Hiermee is Forxiga de eerste en enige SGLT2-remmer die in Nederland geregistreerd en beschikbaar is voor patiënten met deze vorm van hartfalen. Deze indicatie is ongeacht de diabetesstatus van deze patiënten. Ten grondslag aan deze registratie ligt het DAPA HF-onderzoek, waarin dapagliflozine, toegevoegd aan de standaardbehandeling voor HFrEF,  een risicoreductie liet zien van 26% op het samengestelde primaire eindpunt “CV-overlijden of verergering van hartfalen”.2

De dosering voor deze nieuwe indicatie is 1 tablet dapagliflozine van 10 mg per dag, zonder titratie.

Referenties

    1. SMPC Forxiga 
    2. McMurray, et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995-2008.

Plaats een reactie