Meer aandacht voor diabetische neuropathie

Ook in Nederland is neuropathie een ondergeschoven kindje waar weinig over wordt gepubliceerd en waarvoor een minderheid van de patiënten een specifieke behandeling krijgt. Kennis van de werkelijke omvang van het probleem kan bijdragen aan meer bewustwording van de aandoening en meer behandeling.

80 samenwerkende klinieken in de VS vormen het T1D Exchange Netwerk; zij verzamelen gegevens over actuele incidentie en prevalentie van uiteenlopende zaken bij kinderen en volwassenen met type 1-diabetes. Zo ook over neuropathie.

Studieopzet

Van 25000 type 1 diabetespatiënten in de 80 klinieken zijn tussen 2010 en 2012 alleen diegenen in de studie betrokken die de Michigan Neuropathy Screening Instrument Questionnaire (MNSIQ) hadden ingevuld. In totaal waren dat 5936 patiënten. Gemiddelde leeftijd was 38 jaar (SD 18) en de diabetesduur 18 jaar (IQR 11-31). 66% gebruikte een insulinepomp en 31% van de populatie maakte gebruik van RT-CGM. Het gemiddelde HbA1c was 8,1 % (SD 1,6) ofwel 65 mmol/mol (SD18). Slechts 4% rookte; 24% had enige vorm van retinopathie.

Pijnlijke diabetische neuropathie
Van de 5936 personen hadden er 630 (11%) meer dan 4 punten op de MNSIQ en dus diabetische neuropathie. Van deze 630 hadden er 427 (68%) pijnlijke diabetische neuropathie. Zij gaven aan dat zij ooit brandende pijn in hun benen of voeten hadden. 182 van de 630 (29% van het totaal) werd behandeld voor pijnlijke diabetische neuropathie. Eerdere studies lieten zien dat pijnlijke diabetische neuropathie voorkomt in slechts 20-30% van diegenen met neuropathie.

Karakteristieken patiënten met diabetische neuropathie

Degenen met diabetische neuropathie waren ouder (51 vs 37 jaar), hadden een langere diabetesduur (32 vs 17 jaar), een hoger HbA1c (8,4 vs 8,1%) en waren vaker vrouw (60 vs 54%). Ook hadden personen met diabetische neuropathie gemiddeld genomen een lager GFR (79 vs. 97 ml/min) en een hoger BMI (28,5 vs 27 kg/m2). De incidentie van diabetische neuropathie was bij vrouwen 12%, bij mannen 9%. Personen met diabetische neuropathie hadden vaker recent een majeure hypoglykemie (14 vs 7%) of een diabetische ketoacidose (7 vs 3%) gehad. Ook waren de personen met diabetische neuropathie vaker cardiovasculair gecompromitteerd (24 vs 5 %). Waar in de totale groep het percentage rokers 4% bedroeg, was dit bij degenen met diabetische neuropathie 8%.

Toename met leeftijd

Binnen de leeftijdscohorten nam het percentage patiënten met diabetische neuropathie toe:

18-25 jaar: 4%; 26-49 jaar: 8%; >50 jaar: 21%. In de DCCT-EDIC studie werd na 21 jaar diabetes een prevalentie neuropathie van 34% gevonden, zij het met andere testen. Een recente studie vond 7% prevalentie bij type 1-diabetespatiënten met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar.

De editorial in hetzelfde nummer van Diabetes Care vraagt verder aandacht voor een aantal nevenbevindingen in deze studie. Zo blijken negroïde diabetespatiënten 95% meer kans te hebben op neuropathie. Ook geeft lagere educatie 15% meer kans op neuropathie en het ontbreken van private verzekering 85% meer kans.

Bron: Mizokami-Stout K, et al. The Contemporary Prevalence of Diabetic Neuropathy in Type 1 Diabetes: Findings From the T1D Exchange. Diabetes Care 2020 Apr; 43(4): 806-812.https://doi.org/10.2337/dc19-1583

Plaats een reactie