KIJKopDiabetes ondersteunt diabeteszorg op afstand

Door COVID-19 is de reguliere zorg voor diabetespatiënten onder druk komen de staan. De grote uitdaging is om diabeteszorg op afstand zo snel mogelijk te optimaliseren. Het online platform KIJKopDiabetes biedt zorgverleners daarbij ondersteuning met ruim 250 animatievideo’s om patiënten op een laagdrempelige en effectieve manier voorlichting en uitleg te geven. In samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) stelt Stichting KIJKsluiter dit platform per direct en kosteloos beschikbaar voor alle diabeteszorgverleners in Nederland.

Ruim 250 animatievideo’s KIJKopDiabetes is ontwikkeld door Stichting Kijksluiter. Het platform heeft als doel om laagdrempelige informatie te verschaffen in de vorm van animatievideo’s aan mensen met diabetes. De video’s zijn door Stichting Pharos getest met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Er zijn animatievideo’s beschikbaar over diabetes, de symptomen, de complicaties, het belang van goede bloedglucosecontrole en tips voor het dagelijks leven met diabetes. Ook zijn er instructievideo’s voor de meest gebruikte bloedglucosemeters en vrijwel alle (voorgevulde) pennen. Ten slotte zijn er KIJKsluiters beschikbaar voor alle relevante geneesmiddelen, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van het geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd.

 

Distributie van informatie op maat

De distributie van de video’s verloopt via de zorgverlener: met behulp van een eenvoudig programma kan de zorgverlener per e-mail een link versturen naar een op maat samengesteld pakket van video’s. Het gebruik van het distributieprogramma is kosteloos voor de duur van 2020, zonder enige verplichting nadien. Individuele gegevens van gebruikers worden niet bewaard. Wel zullen algemene kwantitatieve data over het gebruik van het platform algemeen beschikbaar worden gesteld. Hiermee hopen we nieuwe inzichten in de informatiebehoefte van diabetespatiënten, de drijfveren voor informatieconsumptie en de effectiviteit van het platform te krijgen. Hiertoe werkt Stichting KIJKsluiter samen met de Hogeschool Utrecht en het Nivel.

De informatie op KIJKopDiabetes is in volledige onafhankelijkheid tot stand gekomen en de kwaliteit wordt bewaakt door een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Het beschikbaar stellen van KIJKopDiabetes is een initiatief van Stichting KIJKsluiter en de Nederlandse Diabetes Federatie en wordt in 2020 mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.

Aanmelden

Via de online toolkit van de NDF (www.ndf-toolkit.nl) kunt u zich aanmelden. U ontvangt dan binnen enkele dagen het distributieprogramma voor op de computer en een uitleg om direct aan de slag te gaan.