In memoriam Peter Broens: een doorbijter met een groot hart voor diabetes

Op 16 maart jl. ontving Diabetesgeneeskunde het verdrietige bericht dat Peter Broens was omgekomen bij een motorongeluk. Peter heeft veel betekend voor EADV en later V&VN Diabeteszorg. Peter Broens was de langstzittende vrijwilliger bij V&VN Diabeteszorg, voorheen EADV. Hij bekleedde verschillende functies, variërend van voorzitter van bestuur tot beheerder van de website. In 2011 werd hij benoemd tot erelid van de EADV. Peter was praktijkmanager en POH-er bij huisartsenpraktijk Het Manschot in Winterswijk.

Verbinder

Docent en diabetesverpleegkundige eerste lijn Petra Dogger en Peter Broens kenden elkaar van HuisartsenOrganisatie Archiatros. Hun jarenlange werkrelatie resulteerde in een mooie vriendschap. Petra: ‘Peter en ik werkten bij HuisartsenOrganisatie Archiatros als consulent. We deelden een kantoor en faciliteerden huisartsengroepen in Oost-Gelderland bij het opzetten van ketenzorg. We vulden elkaar goed aan. Ik was goed in schrijven, dingen onder woorden brengen en Peter was goed in organiseren en structureren. Hij hield de rode draad in de gaten en zorgde ervoor dat alles goed werd uitgevoerd. Hij was een kartrekker en verbinder.’

After-FEND-conference

Velen kennen Peter van de After-FEND-conference, een miniconferentie die hij tot veertien keer toe organiseerde op de zondagochtend na de FEND; de verpleegkundige variant van het EASD. Anneke Bangma, oud-directeur EADV en nu adviseur van V&VN Diabeteszorg: ‘Peter was de bedenker en organisator van deze gouden formule. Voorafgaand aan de FEND vroeg hij een aantal diabetesverpleegkundigen bepaalde sessies te bezoeken en hiervan volgens een vast stramien verslag te leggen. Op zondagochtend kwamen alle deelnemers uit Nederland bijeen en bespraken deze sessies. De insteek was altijd praktisch. Wat zijn de belangrijkste take-home-messages en wat kunnen we hiermee in de praktijk? Dit alles legde hij ook vast op een cd die hij na afloop naar alle deelnemers stuurde. Dit werd enorm gewaardeerd.’

Het volledige memoriam is te lezen in de DiabetesPro uitgave van juni.

Diabetesgeneeskunde.nl wenst Peter zijn vrouw, zonen, schoondochters en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Plaats een reactie