Het Nationaal Preventieakkoord en diabetes – 2diabeat: een tussenstand

Ruim een jaar geleden presenteerde de Rijksoverheid samen met meer dan 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord met het doel om door samenwerking Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Binnen het akkoord is er speciale aandacht voor preventie van diabetes type 2.

Dat gebeurt onder de vlag 2diabeat, met betrokkenheid van onder andere ook de Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland en het Diabetes Fonds, in samenwerking met VitaValley en BeBright.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de inventarisatie en analyse van interventies en doelgroepen. De opbrengsten zullen in drie regio-bijeenkomsten in februari worden gedeeld. De bijeenkomsten zijn met name interessant voor partijen en personen die actief zijn of willen worden op het gebied van diabetespreventie en vroegopsporing, die in dat kader graag regionale partners ontmoeten en samenwerking zoeken.

De bijeenkomsten vinden plaats in

Klik hier voor meer informatie.

Plaats een reactie