Eerste ervaringen van COVID-19 bij T1 DM

Onder auspiciën van de ADA is per 9 april jl. gestart met de registratie van COVID-19 patiënten met T1DM. Dit primair binnen USA, maar ook van buiten de USA kunnen patiënten aangemeld worden. Na 1 week waren er 17 personen met T1DM op de site (geanonimiseerd) geregistreerd door hun arts. Op vrijdag 17 april vond de eerste webinar plaats, waarin de resultaten van deze eerste 17 gemelde patiënten met T1DM gepresenteerd werden.

Dit is de eerste presentatie van meerdere patiënten met T1DM en COVID-19 in de (inmiddels al vrij uitgebreide) COVID-19 literatuur. Aan het webinar werd door 46 personen deelgenomen. De presentatie van de symptomen van deze 17 patiënten (wat op een totaal van 690 k+ in de USA een nogal beperkt aantal is) en het beloop ervan (24 % op ICU; 30 % ketoacidose; geen doden gemeld) zijn slechts een begin van de T1DM en COVID-19 literatuur. Er werd vooral opgeroepen om patiënten aan te melden voor het register.

Dit lijkt een uitgelezen kans om meer over het beloop van COVID-19 bij T1DM te weten te komen. Wat vraagt om een internationale samenwerking.

Hierbij roepen we alle Nederlandse artsen op die een patiënt hebben behandeld (met terugwerkende kracht tot 17-2-2020), dit te melden op de website: tinyurl.com/T1Dx-COVID19.

Het protocol is beschikbaar op trello.com/b/gix9FGc2/covid-19-study. De studiegroep zal bij het bereiken van 40 en 80 geregistreerde patiënten een update geven en in elk geval op vrijdag 1 mei om 20.00 uur.

Klik op onderstaande link voor de slides van de webinar:

T1D COVID-19 Week 1 Data

Plaats een reactie