Diabetesdata; wat doe je ermee?

De laatste jaren hebben diabetesdata een belangrijke plaats ingenomen in de spreekkamer. De traditionele dagcurve en het diabetesdagboekje maken steeds vaker plaats voor diabetesdata uit glucosemeters, insulinepompen en glucosesensoren. Hoe kun je deze data efficiënt inzetten zodat jij en je patiënten er profijt van hebben?

Het verzamelen van diabetesdata op zich, is niet zinvol. Je kunt 24/7 zicht hebben op de glucosewaarden, maar als je niet weet hoe je hoge en lage waarden kunt voorkomen, is dat zinloos. Het verzamelen van data krijgt pas betekenis als deze toegankelijk en goed analyseerbaar zijn. Ook moet de patiënt voldoende kennis hebben en gemotiveerd zijn om de data te interpreteren en te vertalen naar handelingen in de praktijk. Hier is de rol van de zorgverlener cruciaal. Hij of zij kan de patiënt begeleiden bij het analyseren en interpreteren van diabetesdata.

Keuzevrijheid 

Vrijwel alle fabrikanten van diabeteshulpmiddelen hebben inmiddels een digitaal platform en/ of app ontwikkeld waar patiënten hun diabetesdata kunnen inzien en delen met hun behandelaren. Het hulpmiddel is vaak alleen maar te koppelen aan de software van het eigen merk. Dit beperkt de keuzevrijheid van patiënten en stelt de zorgprofessional voor de uitdaging met meerdere systemen te werken. Roche Diabetes Care en Mediq Direct Diabetes gooien het over een andere boeg. Zij hebben beide de ambitie een open platform te ontwikkelen, waarin alle data samenkomt.

Eigenaar van de data

Vera Salden werkt als diabetesverpleegkundige bij het Zuyderland Ziekenhuis in Zuid- Limburg met de mySugr-app van Roche. ‘Het zou fijn zijn als al de programma’s waarmee we nu werken, teruggebracht worden tot een programma. Dat geeft meer overzicht en is efficiënter. Nu switch ik constant tussen verschillende programma’s en dat is tijdrovend. Toch werken we met al de programma’s omdat we de patiënt zoveel mogelijk keuzevrijheid willen geven.

Fabrikant Roche geeft aan dat het nog een uitdaging wordt om alle devices compatible te maken met één platform. Toch zou dit de toekomst moeten zijn. Het is raar om te denken dat als iemand pomp X gebruikt, fabrikant X dan ook eigenaar is van de data. Vergelijk het met de situatie dat een eigenaar van een Apple telefoon zijn gegevens niet kan delen met iemand die een Android telefoon heeft. Dat is een onwenselijke situatie. Natuurlijk is het belangrijk dat producenten die investeren in goede devices en software hun investering kunnen terugverdienen, maar dit mag het opzetten van een gebruiksvriendelijk platform voor patiënten en behandelaren niet in de weg staan.

Klik hier voor meer informatie over de MySugr-app.

DiaCare

Het zorgprogramma DiaCare heeft een app die gekoppeld kan worden aan meerdere bloedglucosemeters. Momenteel zijn de CareSens® N Premier, CareSens Dual, Glucofix® Tech en Diatesse compatible met de app. Ook Mediq is in gesprek met meerdere marktpartijen om op termijn zoveel mogelijk diabeteshulpmiddelen te kunnen koppelen aan de app, waaronder ook sensoren, insulinepompen en andere wearables. Totdat het zo ver is, kunnen mensen die geen compatible device gebruiken, de glucosewaarden ook handmatig invoeren. Ze kunnen hun behandelaren toestemming geven via het beveiligde DiaCare zorgplatform, en binnenkort ook via Chipsoft, de diabetesdata van de patiënt te bekijken.

Efficiënte consulten

DiaCare wil patiënten op een makkelijke manier meer inzicht geven in hun diabetes en de zorg aan de ziekenhuiskant efficiënter inrichten. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is betrokken bij de ontwikkeling van het zorgplatform DiaCare. Het platform richt zich niet alleen op data maar op het totale zorgproces. In de app zitten bijvoorbeeld ook e-learnings en een optie voor consultvoorbereiding. Inmiddels werken elf ziekenhuizen met het zorgplatform.

Diabetesverpleegkundige Ada Gerritsen: ‘Naast de gegevens uit de app en de e-learnings maken wij veel gebruik van consultvoorbereiding. Patiënten krijgen dan drie weken voor hun consult een herinnering in de app, waarin ze gevraagd worden een vragenlijst in te vullen en hun bloed te laten prikken. Hierdoor denken ze voor het consult goed na over wat ze met ons willen bespreken. Als alles goed gaat, kunnen ze in de app voorstellen een afspraak over te slaan. Dat gebeurt ook regelmatig in overleg. Wij hebben de poli nu zo ingericht dat we voordat het spreekuur begint, tijd hebben om de afspraken voor te bereiden. Hierdoor kun je aan het begin van het consult een goede agenda maken, zodat de onderwerpen die de mensen belangrijk vinden daadwerkelijk aan de orde komen. Je komt zo heel snel tot de kern. Dit werkt prettig, voor ons maar ook voor de patiënten.’

Klik hier voor meer informatie over DiaCare.

Plaats een reactie