Bevordert e-health therapietrouw

Stan Vluggen (gezondheidswetenschapper Maastricht UMC) doet promotieonderzoek naar het bevorderen van therapietrouw bij mensen met diabetes type 2 met behulp van een online e-healthapplicatie. Op het V&VN Diabeteszorgsymposium heeft hij de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar het gebruik van de online zelfmanagementondersteuningstool MijnDiabetesProfiel.nl.

MijnDiabetesProfiel.nl biedt gepersonaliseerd advies en richt zich op de drie belangrijkste pijlers van de behandeling van diabetes type 2: voeding, beweging en medicatie. In deze vier korte video’s gaat Stan in op e-health als middel voor het bevorderen van de therapietrouw, de effectiviteit van de gepersonaliseerde ondersteuning in de vorm van MijnDiabetesProfiel.nl en de vervolgstappen voor het gebruik in de praktijk.

Publicaties

Exploring beliefs on diabetes treatment adherence among Dutch type 2 diabetes patients and healthcare providers

A web-based program to improve treatment adherence in patients with type 2 diabetes: Development and study protocol

Plaats een reactie