ADA 2020 – Betere vooruitzichten voor type 1 diabetes dankzij het Advanced Hybrid Closed-Loop systeem van Medtronic.

Iedere behandelaar en iedere patiënt met type 1 diabetes (t1DM) realiseert zich dat nieuwe technologie extreem behulpzaam kan zijn voor een betere diabetes regulatie. In dat kader past de zgn FLAIR studie (Fuzzy Logic Automated Insulin Regulation): een trial waarbij het nieuwe Advanced Hybrid Closed-Loop systeem van Medtronic vergeleken is met de bestaande 670G of wel Hybrid Closed-Loop (HCL).  De vraag was hoe effectief elk system was ter preventie van hoge bloedsuikers en hypo’s.

Methoden

113 adolescenten en jong volwassenen met t1DM (14-29 jaar) uit 7 centra participeerden in deze gerandomiseerde cross-over studie. Allen gebruikten gedurende 3 maanden elk system en allen ontvingen gestandaardiseerde pomptraining, waaronder een instructie hoe om te gaan met voeding en lichamelijke inspanning.

Resultaten

Het percentage time in range (TIR) gedurende 24 uur was superieur met AHCL in vergelijking met HCL. De TIR ging van 57% bij start naar 67% tijdens AHCL en naar 63% bij HCL. Het aantal individuen dat de internationale consensus van > 70% TIR haalde, steeg vanaf baseline bijna 3x vaker bij gebruik van AHCL tegen bijna 2x bij gebruik van HCL. Gemiddelde HbA1c waarden daalden van 7.9% bij start naar 7.4% onder AHCL vs. 7.6% met HCL. Er waren geen verschillen in incidentie van hypo’s of ketoacidose. De tevredenheid bij de gebruikers was groter bij het AHCL dan bij het HCL systeem.

Relevantie voor de praktijk

Details uit deze studie zijn nog niet bekend. Toch kan worden geconcludeerd dat dit nieuwe ‘Advanced Hybrid Closed-Loop’ systeem van Medtronic, gebruik makend van zgn fuzzy logic techniek, van voordeel lijkt voor de adolescent/jong volwassene met t1DM. De weergegeven verbeteringen zijn zeker niet kolossaal, maar én een wat betere TIR, én een wat beter HbA1c, én een grotere satisfactie van de deelnemers in een beperkte trial zeggen genoeg. Grotere studies in andere groepen patiënten zullen stellig volgen, maar voor nu is de conclusie: opnieuw een stapje verder.

Plaats een reactie