Betere uitkomsten met closed-loop systeem dan met insulinepomp en sensor

Wat is het verschil in diabetesuitkomsten bij gebruik van een closed-loop systeem of een insulinepomp met sensor? Dat is zes maanden lang onderzocht in een gerandomiseerd multicenter onderzoek met 168 type 1 diabetespatiënten.

Zes maanden lang hebben deze patiënten of een closed-loop systeem gebruikt (n=112) of een insulinepomp met sensor (n=56). Gekeken is naar de Time in Range (TiR) met vooraf vastgestelde streefwaarden van 3.9-10.0 mmol/l. Daarnaast is gekeken naar de tijdsperiode waarin de bloedglucose >10 mmol/l was, de gemiddelde glucosewaarden, het HbA1c en de tijd dat de glucosewaarde <3.9 mmol/l of <3,0 mmol/l was. De patiënten waren 14 tot 71 jaar en hun HbA1c lag tussen de 36 en 92 mmol/mol (5.4-10.6 %).

Resultaten

In de closed-loop groep nam de TiR toe van ±17% bij baseline tot 71±12% na zes maanden. Bij de controlegroep veranderde de TiR niet en bleef 59±14% ( 95% betrouwbaarheidsinterval [CI], 9 tot 14; P<0.001).

Wat betreft de secundaire uitkomsten behaalden alle patiënten de vooraf gespecificeerde criteria voor significantie met een voordeel voor het closed-loop systeem. Het gemiddelde verschil in het percentage van de tijd dat de bloedglucosespiegel lager was dan 3.9 mmol/l was -0,88 procentpunten (95% bi, -1,19 tot -0,57; P < 0,001). Het gemiddelde gecorrigeerde verschil in HbA1c na zes maanden was -0,33 procentpunten (95% bi, -0,53 tot -0,13; P = 0,001). Er traden geen ernstige hypoglykemieën op in beide groepen; in de closed-loop groep had één patiënt een ketoacidose.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de TiR hoger is bij gebruik van een closed-loop systeem dan bij gebruik van een insulinepomp met sensor.

Bron: Sue A. Brown, et al. Six-Month Randomized, Multicenter Trial of Closed-Loop Control in Type 1 Diabetes. October 31, 2019. N Engl J Med 2019; 381:1707-1717. DOI: 10.1056/NEJMoa1907863

Plaats een reactie