Baqsimi per 1 januari 2021 opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem

De nasale toedieningsvorm van glucagon (Baqsimi) wordt per 1 januari 2021 opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem, op bijlage 1B, en wordt volledig vergoed volgens de geregistreerde indicatie. Dit besluit is gebaseerd op het advies van het Zorginstituut aan de minister waarin erkend wordt dat nasale glucagon als noodmedicatie een meerwaarde heeft ten opzichte van intramusculair glucagon bij de behandeling van ernstige hypoglykemie vanwege het gebruiksgemak in acute situaties waardoor ondergebruik van intramusculair glucagon wordt voorkomen.

Plaats een reactie